Bacaan Latin Ayat Kursi Al Qur’an Beserta 7 Keutamaannya Yang Wajib Diketahui

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ayat suci Al Qur’an satu ini banyak sekali keutamaan atau manfaatnya yang penting bagi semua umat muslim. Ini juga berpengaruh bagaimana kemudahan hidup kita sendiri. Ayat Kursi atau dalam bahasa arabnya آية الكرسي, berada pada surat Al Baqarah ayat ke 255. Disebut dengan ayat ‘Kursi’ dalam bahasa Al Quran, yang berarti singgasana atau kekuasaan. Berikut ini bacaan ayat Kursi latin, beserta 7 keutamaannya yang wajib diketahui.

Bacaan Latin Surat Kursi Al Qur’an

“Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyum, laa ta’khudzuhuu sinatuw wala naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa biidzni, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhithuuna bisyai’in min ‘ilmihii illa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa yauduhu hifdzuhuma wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim”

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 

Keutamaan-Keutamaan Yang Terkandung Dalam Ayat Kursi

  • Kedudukannya Sebagai Ayat Yang Paling Diagungkan

ayat Kursi dianggap sebagai surat yang paling diagungkan, atau Al-Hayyu dan Al Qayyum. Ini juga diungkapkan oleh salah satu hadist riwayat Muslim yang berbunyi:

Rasulullah pernah mengajukan pertanyaan kepada Ubay bin Ka’ab, “Ayat mana yang paling agung dalam Kitabullah, wahai Abu Mundzir?” Ubay menjawab, “Ayat Kursi.”

Rasulullah kemudian menepuk dada Ubay bin Ka’ab seraya berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang telah engkau miliki.” (HR. Muslim).

 

  • Dilindungi Dari Setan Sampai Pagi Hari

Ada salah satu hadist riwayat Bukhori yang menjelaskan bagaimana keutamaan dari ayat Kursi, seperti berikut ini:

Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (pada malam hari) maka bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah SWT akan senantiasa menjagamu, dan setan tīdak akan mendekatimu hingga waktu pagi.” (HR. Bukhari).

  • Dimudahkan Segala Urusan Dunia Dan Akhirat.

Menyelipkan ayat Kursi sehabis sholat juga dapat membantu segala urusan anda baik didunia maupun diakhirat. Terutama jika kita sedang mengalami kesulitan yang berat.

  • Memperluas Pintu Rezeki.

Rezeki akan bertambah banyak jika kita rajin membaca ayat Kursi. Sebaiknya dibaca ketika sholat sunnah seperti sholat Dhuha atau Tahajjud agar lebih afdhol.

  • Dapat Menghilangkan Kefakiran

Ayat Kursi juga dipercaya dapat menghilangkan kefakiran atau kebodohan yang ada dalam diri kita. Seperti yang dijelaskan salah satu hadist berikut ini:

Rasulullah pernah bersabda, “Barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca ayat kursi, Allah akan menghilangkan segala kefakiran di depan matanya.”. Keindahan ini dapat anda lakukan ketika rajin membaca ayat Kursi Al Qur’an.

  1. Terdapat Izmul Azham

Ayat Kursi mengandung Izmu Azham yang mana apa bila mengamalkannya maka Allah akan mengabulkan segala doa dan permintaannya.

  1. Dilancarkan Urusan Jodoh

Ayat ini juga dapat memudahkan bagi siapapun yang ingin segera menikah atau mendapatkan jodoh yang baik dan shaleh.

Itulah bacaan latin ayat Kursi beserta 7 keutamaannya yang wajib kita ketahui. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan perlindungan dari Allah SWT.